ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.nika-fittlife.hu

Amennyiben Ön felhasználója kíván lenni a www.nika-fittlife.hu weboldalnak, illetve igénybe kívánja venni a Weboldalon meghirdetett szolgáltatásokat kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, és csak abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. A Weboldalon meghirdetett szolgáltatások igénybevételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és ezek minden pontjával egyetért.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Ulrichné Heblinger Nikolett egyéni vállalkozó és Ulrich András egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató), és a Weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) meghirdetett szolgáltatásokat megrendelő, igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, iktatásra nem kerül. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

Jelen szerződés kiterjed Szolgáltató által a www.nika-fittlife.hu weboldalon, e-mailben, Instagram, illetve Facebook közösségi oldalakon (továbbiakban „közösségi média”) megjelenített összes tartalomra, információra, étrendi ajánlásra, tanácsadásra.

1. Szolgáltató adatai

A Szolgáltató neve: Ulrichné Heblinger Nikolett egyéni vállalkozó, Ulrich András egyéni vállalkozó
A Szolgáltató címe, székhelye: 8442 Hárskút, Kossuth utca 5.
A Szolgáltató elektronikus levelezési címe: nikafittlife@gmail.com
A Szolgáltató telefonszáma: +36 20 367 8117
A Szolgáltató vállalkozói nyilvántartási száma: 52935075
A Szolgáltató adószáma: 69265697-1-39; 66510668-1-51
A Szolgáltató közösségi adószáma: HU69265697
A Szolgáltató statisztikai számjele: 69265697-9609-231-19
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Belügyminisztérium
A Szolgáltató számlavezető pénzintézetének neve: K&H Bank
A Szolgáltató pénzforgalmi bankszámlaszáma: 10404041-69515248-56521012
A Szolgáltató nemzetközi számlaszáma (IBAN):
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Magyar Hosting Kft, székhely: 1132. Budapest, Victor Hugo utca 18-22., telefonszám: +36 1 700 2323, fax: +36 1 700 2254, e-mail: info@mhosting.hu web: www.mhosting.hu

2. Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

A jelen Szabályzat 2018. május 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató a jogszabályváltozásoknak, illetve a Weboldal üzemeltetésével kapcsolatban bekövetkező szükséges változásoknak megfelelően az Ügyfél előzetes tájékoztatása mellett, akár egyoldalúan is módosíthatja az Általános Szerződési Feltételeket. Az ÁSZF módosítását követően valamennyi Ügyfelet megfelelő módon (pl.: belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni szükséges. Az oldalt látogató Ügyfelek a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. Az ÁSZF rendelkezéseit minden szolgáltatásrendelés előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni!

Az Ügyfél, amennyiben belép/regisztrál a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben az Ügyfél nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Az Ügyfél a szolgáltatások megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Személyre szabott étrendi ajánlások és a diétás e-bookok tájékoztató, útmutató jellegűek és nem minősülnek egészségügyi utasításnak. Az abban foglaltakat saját felelősségére alkalmazza.

A Weboldal működésével, megrendelési, és teljesítési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésedre állunk.

Szolgáltató által bárhol megjelenített egyes márkák, vállalatok, szervezetek, termékek, személyek vagy hatóságok megemlítése nem jelenti a szerző vagy a kiadó jóváhagyását, és a konkrét megemlítés sem jelenti azt, hogy Szolgáltatót, vagy Szolgáltató termékét támogatják vagy szponzorálják, kivéve, ha Szolgáltató erről említést tesz („Szponzorált tartalom”).

3. A szerződés hatálya

Jelen Szerződés kiterjed a domain név összes oldalára és az oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, az igénybe vett szolgáltatásokra, valamint a közösségi médián megjelenített tartalmakra. Jelen Szerződés 2018. május 1-jétől visszavonásig érvényes. Szolgáltató fenntartja a jogot a Szerződés előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

4. Adatkezelési szabályok

Az Ügyfél által bármely megadott adat/adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, az abban leírtak szerint történik.

Az Ügyfél a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Ügyfél más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5. Megvásárolható szolgáltatások köre és a rendelés menete

A www.nika-fittlife.hu weboldal online oktatóanyagokat forgalmaz, táplálkozási tanácsadással és személyes tanácsadással foglalkozik.

Személyi tanácsadás:

A Weboldalon feltüntetett szolgáltatási csomagok megrendelésére a nikafittlife@gmail.com elektronikus levelezési címere megküldött e-maillel vagy a weboldalon található regisztrációs panel kitöltésével van lehetőség, amellyel az Ügyfél elfogadja az ÁSZF-ben leírtakat. A Szolgáltató az e-mail beérkezését követően válasz e-mailben felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel, a személyre szabott szolgáltatás kifizetéséhez információkat a Szolgáltató e-mailben ismerteti. A megrendelés akkor válik véglegessé, amikor az Ügyfél a szolgáltatás teljes díját banki átutalással kiegyenlíti.

Személyes tanácsadástól eltérő termékek:

Ezen termékek megvásárlására kizárólag a weboldal megrendelési űrlapja által van lehetőség, online fizetési móddal.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát. Szolgáltató a megrendelt terméket e-mailben, e-book (pdf) formátumban juttatja el Ügyfél részére, a megrendelt szolgáltatási csomag tájékoztatójában feltüntetett határidőn belül, ezáltal extra szállítási költséggel nem kell számolni.

A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatási csomag nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníthet meg. A termékek adatlapján esetlegesen megjelenített képek azonban eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja az Ügyfeleket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

A megrendelt terméket a következő módokon fizetheti ki:

 • Barion tárca használatával
  Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 • bankkártyás fizetéssel Barion-on keresztül
  Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 • banki átutalással
  Rendelés után az utaláshoz szükséges adatok kiküldésre kerülnek. A közvetlen banki átutalásos kifizetés esetén az adott bankból történik átutalás, amely kapcsán a bankod egy kis mértékű díjat számíthat fel.

A számlát (hiteles elektronikus számlát) a vásárlás után e-mailben küldjük ki.

 

6. Felek kötelezettsége és a Szolgáltatás teljesítése

A kínált termékek és szolgáltatások az alábbiak szerint kategorizálhatók:

 • Elektronikus könyvek

 • Online videótréningek

 • Tréningek

 • Személyre szabott tanácsadási programok

Szolgáltató a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően, az adatrögzítés és adategyeztetés után minden szükséges bekért anyag, fotó és a térítési díj Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, a foglalt naptári napon készíti és küldi el a táplálkozási tanácsadást tartalmazó dokumentumot, az ajánlást. Amennyiben az Ügyfél feltöltött a profiljába a szolgáltatás teljesítéséhez használhatónak minősülő adatot, de a szolgáltatott valamely adat nem megfelelő, esetleg hiányos, vagy a dokumentum elkészítéséhez további információk szükségesek, és ezeket az Ügyfél a Szolgáltató kérésére sem adja át a kért határidőben, a Szolgáltató az Ügyfél anyagát elkészíti, de Szolgáltató nem vállal garanciát a hiányos adatokból készülő ajánlás pontosságára. Az adatok pontossága az Ügyfél kizárólagos felelőssége.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 9 és 16 óra között.

Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató által megjelölt határidőn belül (5 munkanap) fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatási jogviszony megszűnik.

Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási díj megfizetése ellenében az Ügyfél számára a következőket szolgáltatja: személyre szabott étrend elkészítése, online oktatóanyagok kiküldése, tréningek.

Jelen Szerződés hatálya alatt elérhető termékek:

– „FITTLIFE BASIC” (39.900Ft)
– „FITTLIFE EXTRA” (49.900)
– “FITTLIFE EXPRESSZ” (59.900Ft)
– „Általános életmódváltó tanácsadás” (24.900Ft)
– “Konzultáció együttműködés letelte után” (15.000Ft/alkalom)
“Edzésterv otthoni edzéshez” (12.000Ft) (átmenetileg szünetel)
– “Táplálkozz tudatosan, élj egészségesen e-book” (4.950Ft)
 “Változz meg mindörökre életmód kihívás” 3 havi (9.950 Ft)
– “Változz meg mindörökre életmód kihívás” 1 havi (3.990 Ft)

– “21 napos kihívási csomag” (INGYENES) (átmenetileg szünetel)

Ügyfél vállalja, hogy a számára elkészített személyre szabott étrendet, edzéstervet, e-book-ot, kérdősort, ajánlásokat, személyes-, e-mail-, Facebook-, Instagram-, Viber-, és telefonbeszélgetéseket nem továbbítja harmadik fél számára. Ha ez mégis megtörténik, abban az esetben az Ügyfél köteles az okozott kár megtérítésére. (Erről a 8. pontban, a „Szerzői jogok” résznél olvashat bővebben.) Az Ügyfél által küldött fotók arc és név nélkül, az ÁSZF elfogadásával automatikusan a Szolgáltató által referenciaként felhasználhatóvá válnak.

Ahhoz, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás elérje célját az Ügyfél aktív közreműködése szükséges. A Szolgáltatónak nincs lehetősége annak kontrollálására, hogy az Ügyfél betartja-e a Szolgáltató által meghatározott étrendi előírásokat, ezért a szolgáltatás eredménytelenségére való hivatkozással nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik szolgáltatás megrendelését indoklással vagy indoklás nélkül elutasítsa. Ezzel szemben a jelentkező panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Amennyiben az Ügyfél bármelyik kizáró tényező figyelmen kívül hagyásával jelentkezik táplálkozási tanácsadásra és ez a tanácsadás során kiderül, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díjának visszafizetése egyéni mérlegelés alapján történik. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen elfogadott jelentkezést követően, a tanácsadás során a szolgáltatást indoklás nélkül is megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díja visszafizetésre kerül. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha az Ügyfél bármelyik kizáró tényező figyelmen kívül hagyásával rendel meg bármilyen étrendet. A Szolgáltató és az Ügyfél mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket békésen, tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem sikerül, az Ügyfél jogosult a vitából származó követelésének polgári eljárás keretében bíróság előtti érvényesítésére.

Eltitkolt betegségekért, allergiákért és egyéb egészségügyi kondíciókért nem tudok felelősséget vállalni. A mintaétrend be nem tartása miatti esetleges későbbi egészségkárosodás vagy eredménytelen alakformálás végett szintén nem vállalok felelősséget.

7. Elállás a megrendeléstől

Ügyfél bármelyik szolgáltatás díjának kiegyenlítésével egyértelműen kifejezi szándékát az adott szolgáltatás igénybevételére és automatikusan elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit. Amennyiben az Ügyfél az adott szolgáltatás díjának kiegyenlítése után bármilyen indokkal (pl. vélt vagy valós egészségügyi problémákra, családi okokra vagy egyéb külső körülményekre való hivatkozással) meggondolja magát a szolgáltatás igénybevételének tekintetében, nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére.

8. Szerzői jogok

A Weboldalon és annak aloldalain található összes grafikai megjelenítés, elrendezés, megvalósítási és szerkesztési módozat, ötlet, valamint a csomagajánlatokra vonatkozó összes adat, leírás illetve kép az ezen oldalakon látható formában a Szolgáltató tulajdonát képezik. Ezeket a Szolgáltató saját maga készítette így a Weboldalt felépítő összes tartalmi elem szerzői joga a Szolgáltatót illeti meg, azok használatára, megjelenítésére kizárólag a Szolgáltató jogosult. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket vonhat maga után. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a Weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a Weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot vagy részletet magáncélú vagy magáncélon túlmenő felhasználás céljából fizikai vagy más adathordozóra letölteni, átmásolni, átvenni, más Weboldal részeként elhelyezni, elektronikusan tárolni, feldolgozni, értékesíteni, stb. a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül TILOS! A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Honlap és annak bármely részének, valamint kereskedelmi névnek vagy védjegyének használatára, hasznosítására.

A szerzői jogok továbbá érvényesek az Ügyfél részére átadott minden dokumentumra (étrend, edzésterv, kérdősorok, ajánlások, e-mail, Viber üzenetek, telefonos és webkamerás konzultációk hang és/vagy képanyaga, tájékoztató anyagok).

A Weboldalon bizonyos képi anyagok Creative Commons CC0 licence-szel, a pexels.com weboldalról származnak.

9. Weboldal látogatási szabályzat

A Weboldalt mindenki saját felelősségére látogathatja. A Weboldal látogatása semmilyen kötelezettséggel nem jár a látogatóra nézve. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon található, más Weboldalakra mutató internetes hivatkozások által felkereshető Weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért és az ott található információkért, valamint elhárít minden felelősséget a károkkal kapcsolatban, amit az így felkereshető más honlapok okoznak az Ügyfélnek.

10. Hírlevél igénylés

www.nika-fittlife.hu több aloldalán igényelhető hírlevél. A feliratkozási űrlapokon a látogató megadhatja e-mail címét, nevét. A letöltés/regisztrálás/csatlakozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás az Ügyfél által bármikor törölhető, bármelyik Szolgáltatótól kapott e-mail alján. A weboldal működtetője törekszik olyan automata rendszer alkalmazására, amely lehetővé teszi, hogy a törlés iránti igény egyetlen gombnyomással automatikusan megvalósuljon.

11. Egyéb rendelkezések

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató, és az Ügyfél közötti, a szereplő e-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Ügyfél között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.